Stacks Image 11
Logon

Stacks Image 7

BIOGRAFIE

ALGEMEEN

Geboren werd ik op 7 november 1944 in Kerkrade. Ging naar de Mulo en daarna als Kortverbandvrijwilliger in militaire dienst. Na de militaire dienst ging ik bij het ABP en daarna bij het CBS aan het werk in diverse personeelsfuncties. Ook was ik een tijdje OR-voorzitter bij het CBS. Dat was in de periode dat de minister van Economische Zaken de Heerlense vestiging wilde gaan sluiten. Naast mijn werk ben ik jarenlang werkzaam geweest als bestuurslid in diverse verenigingen, stichtingen en bij de vakbond. In 2005 werd ik hiervoor benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Op 1 mei 2006 ging ik met de FPU en in november 2009 met pensioen

ARTISTIEK

Gedichten maken en fotograferen die ik al vanaf de zestiger jaren. Mijn eigen ervaringen, emoties en gedachten zijn meestal de bron voor mijn gedichten. Er was dan ook een grote schroom om anderen mijn gedichten te laten lezen, want door mijn gedichten laat ik diep in mijn ziel kijken, stel ik me zeer kwetsbaar op. Het heeft dan ook jaren geduurd voordat ik het aandurfde om met mijn gedichten “naar buiten” te gaan. Op 61 jarige leeftijd begon ik aan mijn 2e carrière, die van kunstenaar.

Ben namelijk na mijn vervroegde pensionering al snel begonnen met de opleiding voor beeldhouwer. Eerst bij Hee-Art in Heerlen en daarna aan de Kunstacademie in Genk. Een ontdekkingstocht die me onder andere leerde dat ik ook op een andere manier dan in mijn gedichten en foto’s uiting/vorm kan geven aan emoties en gevoelens. Mijn gedichten blijken zelfs uitstekend te combineren met mijn beelden. Waar ik al jaren gewend was met woorden te spelen ontdekte ik de uitdaging die in stenen opgesloten ligt. Werken met eeuwenoude materialen zoals speksteen, serpentijn, albast, marmer en mergel is namelijk het ontdekken van nieuwe vormen. Dat lijkt op het ontdekken van het ritme van woorden in een gedicht. Hee-Art en de Kunstacademie gaven me een basis die me nu in staat stelt om te blijven experimenteren/spelen met materialen en vormen. In oktober 2012 volgde ik cursus pasteltekenen bij Brigitte Courté en in november 2012 een cursus aquarelleren bij Angelika Stenglein. Als kunstenaar met een blik gericht op de samenleving bleef ik ook niet stilzitten. In 2010 was ik medeoprichter en secretaris, tot 2012, van de Stichting Kunstkring Parkstad. In juli 2011 was ik mede-oprichter van de internationale kunstenaarsvereniging Art&Culture Projects die gevestigd is in het Kunst und Kulturhaus Villa Herzogenrath. Samenwerken met kunstenaars op internationaal niveau zie ik namelijk als een verrijking en een stimulans. Vanaf 2009 deed ik mee aan workshops georganiseerd door de Kunstkring Parkstad voor kinderen op Nederlandse scholen. Sinds 2012 ben ik als vrijwilliger werkzaam op de Käthe Kollwitz Schule in Herzogenrath en heb daar wekelijks KUNST AG met een vast groepje kinderen. Gedurende het schooljaar doe ik dat ook soms met een aantal klassen.